Ιστορική Βιβλιοθήκη Διδασκαλείου Κρήτης, Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου & Σπάνιων Παιδαγωγικών Βιβλίων
Ιστορική Βιβλιοθήκη Διδασκαλείου Κρήτης, Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου & Σπάνιων Παιδαγωγικών Βιβλίων
Ιστορική Βιβλιοθήκη Διδασκαλείου Κρήτης, Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου & Σπάνιων Παιδαγωγικών Βιβλίων